Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ ČR) se dne 17. 12. 2015 uskutečnilo setkání s odborníky Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tématu reformy psychiatrické péče. Odbornou veřejnost zastupovali předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP MUDr. Martin Hollý a budoucí předseda Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Oba přední odborníci a zástupci odborné veřejnosti podporují snahy MZ ČR o reformu psychiatrické péče a chtějí se podílet na dalších přípravách a průběhu reformy. MUDr. Martin Hollý i Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. přijali roli garantů reformy psychiatrické péče a vítají ujištění, že jejich podněty budou mít podporu MZ ČR.

Další setkání v širším kruhu k projednání potřebných postupů je předběžně naplánováno na polovinu ledna 2016. K přípravě strategie reformy se tam budou moci vyjádřit zástupci zdravotních pojišťoven, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a nevládních a neziskových organizací. Reforma psychiatrické péče totiž nemůže být konstruována tak, aby byla závislá jen na financování z dotací EU, ale zapojeny musejí být i zdravotní pojišťovny.

Zástupci zdravotních pojišťoven by měli přijít s plánem jak navyšovat finanční zdroje pro rozvoj psychiatrické péče, které jsou už dlouhodobě ve srovnání s Evropou hluboce podprůměrné. Je třeba základy reformy budovat  i s výhledem, že její financování bude dlouhodobě udržitelné.

Kategorie