Seminář o očkování v Poslanecké sněmovně

Seminář o očkování v Poslanecké sněmovně

Pozvánka na seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc.,
a ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP,
zdravotním výborem Evropského Parlamentu a
Institutem pro zdravotní ekonomiku iHETA, o.p.s.
 
na téma
 
„Hodnota očkování“
který se koná ve čtvrtek 9. června 2016 od 13.00 h
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana,
místnost č. 205/II. patro
 
Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na sekretariát Výboru pro zdravotnictví na
e-mail: vz@psp.cz nebo tel.: 25717 3346-48, 3352, kapacita zasedací místnosti je limitována.
 
Program
ÚVODNÍ SLOVO
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR
 
13:00-13:30 OČKOVÁNÍ JAKO PILÍŘ OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Sabine Reiter (Federal Ministry of Health)
- vládní odpovědnost, systém úhrad a komunikace s veřejností
 
13:30-14:00 VAKCÍNY JAKO BEZPEČNÉ PRODUKTY
Roman Prymula (Česká vakcinologická společnost)
- testování bezpečnosti vakcín
- sledování životního cyklu vakcín
 
14:00-14:30 TECHNOLOGIE VÝROBY VAKCÍN
Phillippe Juvin (Vaccines Europe)
- komplexnost výroby a výrobní proces
- specifika distribuce vakcín
 
14:30-15:00 JAKÝM ZPŮSOBEM DOSAHUJE NHS ENGLAND JEDNÉ Z NEJVYŠŠÍ PROOČKOVANOSTÍ PROTI CHŘIPCE V EVROPĚ?
George Kassianos (Royal College of General Practitioners)
- systém podpory očkování proti chřipce ve Velké Británii
- role lékařských společností v rozhodovacím procesu
 
15:00-15:30 EKONOMICKÁ HODNOTA OČKOVÁNÍ
Tomáš Doležal (Institute of Health Economics and Technology Assessment)
- HTA vakcíny v Evropě
- jakým způsobem měřit finanční a společenskou hodnotu vakcín
 
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., v. r
předseda Výboru pro zdravotnictví
 
 
Kategorie