Klientům České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) budou všechny druhy důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní) splatné ve čtvrtek 24. 12. 2015 vyplaceny ve středu 23. 12. 2015. Ke změně termínů výplaty dochází v souvislosti s vánočními svátky. Důchody, splatné v sobotu 2. 1. 2016, které jsou vyplácené prostřednictvím České pošty, vyplatí pošta v pondělí 4. ledna. 

Další změna výplatního termínu důchodů se týká klientů, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. a 4. den v měsíci. Ti budou mít výplatu v lednu 2016 připsanou na svých účtech výjimečně až v úterý 5. 1. 2016. Toto mimořádné opatření souvisí s tím, že ČSSZ může finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2016 čerpat až 4. 1. 2016.

V lednu 2016 se mění proto následující výplatní termíny:  

  • důchody splatné v sobotu 2. 1. 2016 budou vyplaceny na účet v úterý 5. 1. 2016
  • důchody splatné v pondělí 4. 1. 2016 budou vyplaceny na účet v úterý 5. 1. 2016. 
  • klienti ČSSZ, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci, obdrží lednovou splátku v řádném termínu, tj. ve středu 6. ledna 2016.   

Způsob výplat důchodů se v roce 2016 nemění. Provádět se budou podle platného zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle požadavku klienta. Tj. buď bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních družstev či v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p.  

V prosinci 2015 zajistí ČSSZ 1 646 690 výplat na účty u peněžních ústavů a 1 169 661 výplat v hotovosti.

Kategorie