Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR

Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky a Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na odborný seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR, který se koná v rámci cyklu seminářů a konferencí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Místo: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Datum a čas: 30. března 2016, 13.30–16.00 hodin

Seminář se koná pod záštitou Kanceláře WHO v České republice.

Odbornou náplň semináře zajišťuje společné analytické pracoviště Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Institutu biostatistiky a analýz MU, viz pozvánka

  • 13.30–13.45 Slavnostní zahájení (představitelé organizujících a zaštiťujících institucí)
  • 13.45–14.00 Spolupráce s WHO v oblasti informatiky – Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDGs MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH (Kancelář WHO v České republice)
  • 14.00–14.15 Informační potenciál Národního zdravotnického systému pro kraje a města ČR, současnost a budoucí možnosti doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ÚZIS ČR a IBA MU)
  • 14.15–14.45 Ukazatele populačního zdraví – nový on-line reporting a portál pro kraje a města ČR Technické možnosti, informační servis – RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (ÚZIS ČR a IBA MU) Sociologie, demografie, sít poskytovatelů – Mgr. Michal Kurečka (ÚZIS ČR a IBA MU) Ekonomická data – Ing. Markéta Bartůňková (ÚZIS ČR)
  • 14.45–15.15 Analýzy zdravotního stavu obyvatel pro zdravotní plány města Ing. Petr Švec (Národní síť Zdravých měst ČR) MUDr. Stanislav Wasserbauer (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  • 15.15–15.25 Zkušenosti s pilotním projektem a praktické využití regionálního reportingu v Kraji Vysočina Ing. Soňa Měrtlová (Kraj Vysočina)
  • 15.25–15.35 Zkušenosti s pilotním projektem a praktické využití regionálního reportingu ve statutárním městě Brně MUDr. Zora Prosková (Magistrát města Brna)
  • 15.35–16.00 Diskuze Občerstvení
Příloha zprávy
Kategorie