Veřejná zakázka Ministerstva zdravotnictví ČR

Veřejná zakázka Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na „Zajištění prostor a služeb pro uspořádání kontaktního semináře v rámci programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů“.

Termín pro podání nabídek je do 10.4.2014 do 9.00 hodin, otevírání obálek proběhne dne 10.4.2014 v 9.00   v zasedací místnosti č. 223 a) v přízemí budovy.

Otevírání obálek je veřejné, zadavatel připouští účast pouze jednoho zástupce uchazeče vybaveného písemnou plnou mocí k zastupování. Ostatní informace jsou obsaženy v  zadávací dokumentaci http://www.mzcr.cz/dokumenty/vz-maleho-rozsahu-%E2%80%9Ezajisteni-prostor-a-sluzeb-pro-usporadani-kontaktniho-seminar_8906_1.html.