Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se sejde výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci.

Poslanec Heinz Becker podá zprávu o průběhu meziinstitučního jednání - trialogu k Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce. Dále bude na programu diskuze ke zřízení Evropské platformy pro předcházení nehlášené práci a odrazování od ní.

V závěru zasedání proběhne slyšení na téma Aktivní politiky členských států na trhu práce, kde zazní osvědčené postupy a zejména části strategie aktivního začleňování (odpovídající mzda, aktivace trhu práce, kvalitní veřejné služby).